Zadania Rady Sołeckiej w Bobrzanach na 2017 rok

Zebranie Wiejskie Sołectwa Bobrzany w oparciu o art.5 ust.1-4, ustawy z dnia 21.02.2014r o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301 z póź.zm.)  złożyło do burmistrza Małomic pani Małgorzaty Sendeckiej wniosek o finansowanie z budżetu gminy Małomice w ramach funduszu sołeckiego następujących zadań:

  • Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, zebrań wiejskich, spotkań okolicznościowych mieszkańców, dożynek itp.
  • Promocja Bobrzan poprzez założenie strony internetowej wsi prezentującej aktualności i historię miejscowości i ludzi.
  • Przygotowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy cmentarzu w Bobrzanach (wyrównanie, utwardzenie nawierzchni).
  • Adaptacja pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku Świetlicy Wiejskiej do celów kulturalno-oświatowych.
  • Odnowa przystanków PKS, usuwanie corocznych zniszczeń.
  • Utrzymanie dróg gminnych